Hlásenie prerušenie dodávky a havárie vody – DÔLEŽITÉ!

Plánované odstávky vody

Zdroj: https://pvpsas.sk/planovane-odstavky/

Hlásenie havárie vody

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad
odstraňuje havárie v dodávke pitnej vody v týchto lokalitách

Zdroj: https://pvpsas.sk/havarie-vody/