NÁVOD ODPIS STAVOV MERAČOV

Predaj alebo kúpa bytu/ nebytového priestoru

Odpis stavov energii SV, TÚV a ÚK pri predaji bytu alebo nebytového priestoru vykonajte priamo na riadne vyplnený Odpočtový list STING Energo.pdf, ktorý následne podpísaný predávajúcim a kupujúcim (zástupcom realitnej kancelárie) je potrebné odovzdať, prípadne zaslať mailom na Bytový podnik Poprad, s.r.o. .Kontakty nájdete v záložke Naši zamestnanci.

Návod ako vyplniť odpočtový list : Stiahnete TU

Návod ako správne odčítať PRVN

Model Sontex 555/ 556

Model BRUNATA

Model Kapiláry Brunata RKM 87

Návod ako správne odčítať VODOMERY

ER – AM vodomery

Vodomer BMETERS

PRVN Návody TU