HARMONOGRAM ODPOČTOV 2022-2023

                                 HARMONOGRAM ODPOČTOV 2022-2023
ulica č.p. názov bloku Dátum odpočtu Čas odpočtu odpočtár
Z 3
Štúrova 129 / 21,23, Šariš 10.XII.2022 16,00-18,00 1.
29.augusta 169 / 49,51, Zamagurie 11.I.2023 17,00-19,00 3.
29.augusta 167 / 41,43, Abov 14.XII.2022 15,30-17,00 3.
29.augusta 168 / 45,47, Novohrad 11.I.2023 15,00-17,00 3.
Partizánska 3263/14, Jastrab 28.XII.2022 15,30-16,10 3.
E 4 / I
Tomášikova 2490 / 27,29, Chróm 13.XII.2022 15,30-17,00 3.
Tomášikova 2490 / 31,33 Chróm 8.I.2023 15,00-17,00 3.
Tomášikova 2481 / 35,37, Platina 6.I.2023 9,00-11,00 3.
Tomášikova 2481 / 39,41 Platina 6.I.2023 11,00-13,00 3.
Tomášikova 2481 / 43,45, Platina 6.I.2023 9,00-11,00 3.
Tomášikova 2481 /47,49, Platina 6.I.2023 11,00-13,00 3.
Tomášikova 2567, Polónium 7.I.2023 11,00-13,00 3.
Tomášikova 2570, Nobélium 7.I.2023 9,00-11,00 3.
E 6 / I
Tomášikova 2502 / 28,30, Wolfrám 7.I.2023 14,00-15,00 3.
ŠTEFÁNIKOVA
Štefánikova 871/1 12.I.2023 17,30-18,30 3.
1.mája 216/7,9 16.XII.2022 16,00-18,00 1.
OBRANCOV MIERU
Štefánikova 877, Kamélia 7.I.2023 15,30-16,30 3.
V.BANÍCKA
Francisciho 907/14,16,18 2.I.2023 15,00-17,15 3.
Curie 732/27,25,23 18.XII.2022 14,00-16,15 3.
Curie 734/35,33,31 18.XII.2022 9,00-11,15 3.
Curie 735/37 18.XII.2022 11,15-12,15 3.
Curie 733/29 2.I.2023 17,15-18,15 3.
Banícka 797/17 16.XII.2022 16,00-17,00 3.
Banícka 799/25 3.I.2023 15,00-16,00 3.
Banícka 801/31 16.XII.2022 15,00-16,00 3.
Curie 736/39 3.I.2023 17,00-18,00 3.
Curie 737, Encián 17.XII.2022 13,00-14,30 3.
Francisciho 902/9 16.XII.2022 14,00-16,00 1.
NSE 102/10,12,14 3.I.2023 14,00-15,00 3.
OKRUŽNÁ 759
Okružná 760/19,21 9.XII.2022 15,30-17,00 1.
V 3
Okružná 769, Kamzík 16.XII.2022 17,00-18,30 3.
Okružná 775/56,58 9.XII.2022 14,00-15,30 1.
Z 2
Partizánska 694, Diamant 10.XII.2022 13,00-15,30 1.
E 3/I
Mládeže 2354, Stroncium 8.I.2023 10,00-12,00 3.
L.Svobodu 2361, Bizmut 19.XII.2022 16,30-17,30 3.
Mládeže 2348, Selén 19.XII.2022 15,00-16,15 3.
Mládeže 2352, Lítium
Lítium 18,20 11.XII.2022 14,00-16,00 3.
Lítium 22,24 11.XII.2022 16,00-18,00 3.
Lítium 26,28 8.I.2023 14,00-16,00 3.
E 1/II
Bajkalská 2338, Argón
Argón 2,4 14.XII.2022 17,00-18,00 1.
Argón 6,8 18.XII.2022 11,00-13,00 1.
   Argón 14,16 14.XII.2022 18,00-19,00 1.
Bajkalská 2335, Rádium 5.I.2023 16,00-18,30 3.
Ústecko-orlická 3301/26, Uhlava 9.I.2023 15,00-17,00 3.
K 1/V
Šrobárova, 2680, Javorník
Javorník 39,41 10.XII.2022 9,00-11,00 3.
Javorník 43,45 10.XII.2022 11,00-13,00 3.
K 3/V
L.Svobodu 3782/61 4.I.2023 15,00-16,15 3.
L.Svobodu 3782/63 4.I.2023 16,30-17,30 3.
L.Svobodu 3783/79 5.I.2023 15,00-16,30 3.
L.Svobodu 3783/83 5.I.2023 16,30-17,50 3.
E 1/VI
Tajovského 2600, Kriváň 6,8 17.XII.2022 11,00-13,00 2.
Tajovského 2599, Ďumbier 2,4 17.XII.2022 8,45-10,45 2.
Tajovského 2605, Patria 10.XII.2022 8,30-11,30 2.
E 2/VI
Šrobárova 2611, Sázava 5,7 12.I.2023 15,00-17,00 3.
Šrobárova 2611, Sázava 9,11 2.I.2023 16,00-18,00 1.
E 3/VI
Rázusova 2675, Končistá 11.XII.2022 15,00-18,30 3.
PK 2/III
Šoltésovej 3473/ 5,7 3.I.2023 17,30-19,30 1.
Šoltésovej 3474/9,11 14.XII.2022 16,00-17,00 1.
Šoltésovej 3473,3474/5,7,9,11-mesto PP 3.I.2023 19,30-20,00 1.
Šoltésovej 3670/15-29 3.I.2023 16,00-17,30 1.
K 1/III
Záborského 2914, Mladosť 5,7 10.I.2023 15,00-17,00 3.
K 2/III
Jarná 3040, Ozvena 2,4 6.I.2023 15,00-16,00 3.
MPČĽ 3170, Venuša 29,31 18.XII.2022 15,30-17,00 1.
VS Matejovce
Allendeho 2767/34,36 8.I.2023 9,00-11,00 3.
Allendeho 2756/30,32 8.I.2023 11,00-13,00 3.
Centrum II
NSE 64/24,26 9.XII.2022 17,00-18,00 1.
NSE 2950/88,90 13.XII.2022 18,00-19,00 1.
NSE 2950/92,94 13.XII.2022 17,30-18,30 1.
NSE 3004/108,110 9.I.2023 17,30-18,30 3.
NSE 3005/112,114 13.XII.2022 16,00-17,30 1.
NSE 3006/116 13.XII.2022 16,00 1.
Svit
Mierova 115/86,87,88 13.I.2023 15,00-16,00 3.
SV
1.mája 229/16,18 27.XII.2022 15,00-15,30 3.
1.mája 226/31 27.XII.2022 15,30-15,45 3.
Kvetnica 2452 15.XII.2022 15,00-15,10 3.
Široká 1864/114 27.XII.2022 16,00-16,10 3.
Lúčna 2 27.XII.2022 16,20-16,30 3.
Tov.štvrť 1443/3 21.XII.2022 14,30-14,45 3.
Tov.štvrť 1443/1 21.XII.2022 14,45-15,00 3.
Tov.štvrť 1446/1 21.XII.2022 15,00-15,10 3.
Tov.štvrť 1447/1 21.XII.2022 15,10-15,20 3.
Tov.štvrť 5770/110 21.XII.2022 15,30-15,45 3.
Tov.štvrť 5771/111 21.XII.2022 15,45-16,00 3.
Tov.štvrť 5772/112 21.XII.2022 16,00-16,15 3.
Jazova 183/2 14.XII.2022 14,30-14,40 3.
Jazova 184/4 14.XII.2022 14,40-14,50 3.
Jazova 185/4 14.XII.2022 14,50-15,00 3.
29.august 175/6 14.XII.2022 15,00-15,10 3.
Hviezdoslavova 350/39,41 20.XII.2022 15,30-16,00 3.
Okružná 762/27,29,31 12.XII.2022 14,30-15,00 3.
Okružná 763/33,35,37 12.XII.2022 15,00-15,30 3.
Okružná 764/39,41,43 12.XII.2022 15,30-16,00 3.
Banícka 807/10,12 12.XII.2022 16,00-16,20 3.
Banícka 808/6,8 12.XII.2022 16,20-16,40 3.
Banícka 809/2 12.XII.2022 16,40-16,50 3.
Banícka 800/27,29 12.XII.2022 16,50-17,10 3.
Popr. Nábrežie 443 20.XII.2022 15,00-15,20 3.
D.Tatarku 4717 20.XII.2022 16,15-16,45 3.
Hlavná 1245/154, Lendak 2023 9,30-10,00 3.
SNP 89/1, Hranovnica 15.XII.2022 15,30-15,45 3.
ODPOČTÁRI : 1. Ševcová 0907 954155
                       2. Dubec 0907 995244
                       3. Bittner 0910 929599