O nás

Bytový podnik Poprad, s. r. o. je správcovská spoločnosť so sídlom v Poprade. Spravujeme 2 500 bytových jednotiek vo viac ako 150 bytových domoch. Máme takmer 25-ročné skúsenosti so správou bytov a nebytových priestorov v meste Poprad a okolí. Naši skúsení a kvalifikovaní zamestnanci sa venujú výkonu správy, ktorá je vhodná najmä pre domy s nezaloženým spoločenstvom vlastníkov bytov (SVB). V prípade záujmu nás kontaktujte a my si s vami veľmi radi dohodneme osobné stretnutie, kde si môžeme vysvetliť konkrétnu problematiku. Veríme, že nájdeme spoločné riešenie. V prípade neexistujúceho spoločenstva vlastníkov bytov sme ochotní poradiť a následne po dohode vyriešiť všetko za vás.

Naše služby

Ponúkané služby vykonávame na základe dlhoročných skúseností v tejto oblasti počas viac ako 25 – ročného pôsobenia na trhu a samozrejme, ako najlepšie vieme. Hlavný dôraz kladieme na transparentnosť a kvalitu odvedených prác. Služby, ktoré zabezpečujeme pre klientov by sa dali rozdeliť na správcovskú, ekonomickú, technickú a právnu oblasť.
V spolupráci s vlastníkmi vo vašom dome vytvoríme „domový výbor“ na čele ktorého je zástupca vlastníkov, za pomoci ktorého budeme vykonávať správu vo vašom dome...
Ekonóm vedie podrobnú evidenciu platieb a výdavkov vlastníkov, vystavuje zálohové predpisy za jednotlivé služby, zaúčtováva jednotlivé platby, vykonáva úhrady došlých...
Pravidelne kontrolujeme prevádzku a technický stav domu, a to fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontrolujeme činnosť...
Naša spoločnosť rieši právne záležitosti v spolupráci s právnikom, ktorého štandardné služby sú zahrnuté v odmene za výkon správy. Cestou tohto právneho zastúpenia ...

Oblasť výkonu správy:
dodávku tepla a teplej úžitkovej vody,
dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd,
osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu,
odvoz a likvidáciu domového odpadu, …

Nadštandardné služby:
zabezpečenie ponúk od dodávateľov služieb,
vymáhanie nedoplatkov a dlhov,
služby spojené s úverom,
zabezpečenie individuálnych právnych služieb podľa dohody, …

Naši zamestnanci

KONATELIA

Ing. Alojz Kostka

Ing. Jaroslava Mišková
jaroslava.miskova@bppoprad.sk
052/ 7877306
mobil: 0905963600

NÁJOMNÉ, PODATEĽŇA

052/ 7877304

Ing. Lenka Kocúnová
lenka.kocunova@bppoprad.sk

Tatiana Kubaská
tatiana.kubaska@bppoprad.sk

POKLADŇA

Ing. Lenka Kocúnová
lenka.kocunova@bppoprad.sk
052/ 7877303

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI A EKONOMICKÁ RIADITEĽKA

Ing. Jaroslava Mišková
jaroslava.miskova@bppoprad.sk
052/ 7877306

ODDELENIE MaRT

Ing. Peter Dlhý
peter.dlhy@bppoprad.sk
052/ 7877315

EKONOMICKÉ ODDELENIE

052/ 7877307

Bc. Alena Zajoncová
alena.zajoncova@bppoprad.sk

Ing. Jana Dlhá
jana.dlha@bppoprad.sk

TECHNIK HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY A PREVÁDZKY BYTOVÝCH DOMOV

Guballa Jaroslav
jaroslav.guballa@bppoprad.sk
052/ 7877302
mobil: 0911996965

FOND OPRÁV

Ing. Vierka Kubošiová
viera.kubosiova@bppoprad.sk
052/ 7877305

ÚDRŽBA

Ing. Peter Dlhý
peter.dlhy@bppoprad.sk
052/ 7877315

  POHOTOVOSŤ

Ladislav Geci 
0903649369

Poruchy

Hlavné prívody

Elektrárne:
0850/ 111 555
0800/ 111 567
02/50 61 22 64

Plynárne:
0850/ 111 727

Vodárne:
0800/ 121 333

Ohrozenie života a majetku

Záchranná služba, polícia, hasiči:
112

Dodávka ÚK a TÚV

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

0902 971 600 Dispečing
0902 971 601 Pohotovosť
0902 971 602 Sekretariat
0902 971 603 Vedúci dispečingu
0902 971 604 Vedúci údržby
0902 971 605 Manažér CZT

Havária

Havarijná služba
Bytový podnik Poprad,s. r. o.:

0903 649 369
052/78 77 315

Výťah

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Tel.: 052/77 672 15
Fax: 052/77 672 15

Kontakt

Sme zastihnuteľní

Dovoláte sa nám na tel. čísle 052/78 77 311. Naša havarijná služba je dostupná nonstop.
Na emaily odpovedáme v čo najkratšom čase. Po dohode sa s vami radi stretneme aj mimo stránkových dní.


Havarijná služba: 0903 649 369 (nonstop)

Bytový podnik Poprad, s.r.o.
Široká 2
058 01 Poprad

Stránkové dni:
Pondelok: 08.00 – 15.00
Streda: 08.00 – 16.00

Tel.: 052/78 77 311
Fax: 052/ 78 77 306
E-mail: bppoprad@bppoprad.sk
IČO: 36451967
DIČ: 2020017417
IČ DPH: SK2020017417

Bankové spojenie:
IBAN: SK74 3100 0000 0043 1008 6856
SWIFT: LUBASKBX