Dohodári – zástupcovia vlastníkov bytov, upratovanie a ostatní – OZNAM Aktualizované pre rok 2022

Vážení dohodári – zástupcovia vlastníkov bytov, upratovači, dozorcovia výťahovpre rok 2022

Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii na Slovensku a zákazu vychádzania sa podpisovanie nových  dohôd o prácach mimo pracovného pomeru s nepravidelným príjmom posúva na 1.kvartál r.2022. Po zlepšení situácie Vás budeme kontaktovať. V prípade, že máte zmenené osobné doklady (zmena mena, trvalého pobytu, nový obč.preukaz a pod.), iné čísla účtov, zmenenú zdravotnú poisťovňu či novo priznaný dôchodok, je potrebné to nahlásiť na email: jana.dlha@bppoprad.sk alebo telefonicky na 052/7877307.

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme pokojné sviatočné dni.

Ing. Jana Dlhá, mzdové oddelenie

ARCHÍV:

Vážení dohodári – zástupcovia vlastníkov bytov, upratovači, dozorcovia výťahovpre rok 2021

Blíži sa koniec roka, a to je čas na uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na nový rok 2021.

Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu decembra, ideálne do 18.12. dostavili podpísať nové dohody.

Bez podpísanej dohody Vás nemôžeme prihlásiť do poisťovní.

V prípade otázok nás kontaktujte na t.č. 052/7877307 alebo na mail jana.dlha@bppoprad.sk.

Ďakujeme za spoluprácu!

Vážení zástupcovia vlastníkov bytov, upratovači, dozorcovia výťahov

Vzhľadom k tomu, že Vaše dohody o vykonaní práce na príslušnú funkciu končia ku 31.12.2019, nakoľko sa uzatvárajú maximálne na 12 mesiacov,  je potrebné, aby ste na nový rok prišli podpísať nové dohody s účinnosťou od 01.01.2020.

Na základe toho Vás prosím, aby ste sa do konca mesiaca dostavili na ekonomické oddelenie, 1.poschodie. V prípade, že máte nové doklady, čísla účtov, či priznaný dôchodok, doneste to so sebou. Najneskôr 30.12. Vás musíme prihlásiť do Sociálnej poisťovne, preto prosíme o dodržanie termínu aj kvôli nadchádzajúcim sviatkom, bez podpísanej dohody Vám nie je možné odmenu vyplácať.

Ďakujeme za spoluprácu!

6.12.2018

Vážení zástupcovia vlastníkov bytov, upratovači, dozorcovia výťahov

Vzhľadom k tomu, že Vaše dohody o vykonaní práce na príslušnú funkciu končia ku 31.12.2018, nakoľko sa uzatvárajú maximálne na 12 mesiacov,  je potrebné, aby ste na nový rok prišli podpísať nové dohody s účinnosťou od 01.01.2019.

Na základe toho Vás prosím, aby ste sa do konca mesiaca dostavili na ekonomické oddelenie, 1.poschodie. V prípade, že máte nové doklady, čísla účtov, či priznaný dôchodok, doneste to so sebou. Najneskôr 30.12. Vás musíme prihlásiť do Sociálnej poisťovne, preto prosíme o dodržanie termínu aj kvôli nadchádzajúcim sviatkom, bez podpísanej dohody Vám nie je možné odmenu vyplácať.

Ďakujeme za spoluprácu!. Otvorené máme do 21.12. a po sviatkoch budem v kancelárii 31.12.

Ďakujeme za spoluprácu!Vybavuje: Bc. Alena Zajoncová,  052/ 7877307,   alena.zajoncova@bppoprad.sk

7.7.2016

Prosím všetkých zástupcov vlastníkov bytov a ostatných, ktorí majú na výkon práce pre bytový dom uzatvorené dohody , že je ich povinnosťou v prípade práceneschopnosti o tom neodkladne informovať  mzdové oddelenie (kópia vystavenej PN), ktoré musí potvrdiť Sociálnej poisťovni, že ste v čase PN nevykonávali práce na dohodu. V opačnom prípade Vám Sociálna poisťovňa nemusí nemocenské dávky vyplatiť.

Prosím nahlasovať aj každú ďalšiu zmenu, či už osobných údajov, alebo začatie poberania invalidného, výsluhového či starobného dôchodku. 

Kontakt: Ing. Jana Dlhá, mzdové oddelenie BPP, s.r.o., 052/7877307, jana.dlha@bppoprad.sk