Upozornenie Prezídia HaZZ na dodržiavanie ustanovení

Upozornenie Prezídia HaZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.pdf