Postup v prípade zistenia úniku plynu v byte / dome

Informačný plagát SPP

Postup v prípade zistenia úniku plynu TU