Ponuka nadštandardných služieb

 • zabezpečenie ponúk od dodávateľov služieb
 • vymáhanie nedoplatkov a dlhov
 • služby spojené s úverom
 • zabezpečenie individuálnych právnych služieb podľa dohody
 • úkony spojené s vymáhaním nedoplatkov : ako upomienky, pokusy o zmier,
 • zápisy záložného práva až po podanie návrhu na platobný rozkaz
 • poradenstvo a služby spojené so zabezpečovaním rekonštrukcie a modernizácie bytových domov
 • výmena stúpacích a ležatych rozvodov vody, plynu a odpadovej kanalizácie
 • montáž meračov pretečeného množstva vody – vodomerov
 • poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami
 • ďalšie služby podľa osobitných dojednaní