O nás

Bytový podnik Poprad, s. r. o. je správcovská spoločnosť so sídlom v Poprade. Spravujeme 2 500 bytových jednotiek vo viac ako 150 bytových domoch.

NAŠA ČINNOSŤ

Pôsobíme v meste Poprad a v priľahlých obciach od roku 1997. Pri výkone správcovskej činnosti vychádzame z požiadaviek vlastníkov bytov a nebytových priestorov (NP) na správu, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Zohľadňujúc všetky tieto požiadavky a predpisy sme vypracovali systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov a zároveň platnej právnej legislatíve.

V súčasnosti vykonávame správu bytov a NP dvomi spôsobmi:

  • na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)
  • na základe „Mandátnej zmluvy“ (spoločenstvá vlastníkov bytov)

Vízia

Našou ambíciou je byť modernou a transparentnou správcovskou spoločnosťou s cieľom kvalitne spravovať bytové aj nebytové priestory v našom meste i v jeho okolí.

Denne v teréne

Naši zamestnanci sú denne v teréne. Ak ste z Popradu a okolia nemusíte sa báť, že by ste kvôli osobnému stretnutiu museli vycestovať. Nami spravované bytové domy a nebytové priestory neustále navštevujeme. Jednoducho, čo najlepšie sa staráme o bytové domy našich vlastníkov.