Kontakt

Sme zastihnuteľní

Dovoláte sa nám na tel. čísle 052/78 77 311. Naša havarijná služba je dostupná nonstop.
Na emaily odpovedáme v čo najkratšom čase. Po dohode sa s vami radi stretneme aj mimo stránkových dní.

Havarijná služba: 0903 649 369 (nonstop)

Bytový podnik Poprad, s.r.o.
Široká 2
058 01 Poprad

Stránkové dni:
Pondelok: 08.00 – 15.00
Streda: 08.00 – 16.00

Tel.: 052/78 77 311
Fax: 052/ 78 77 306
E-mail: bppoprad@bppoprad.sk
IČO: 36451967
DIČ: 2020017417
IČ DPH: SK2020017417

Bankové spojenie:
IBAN: SK74 3100 0000 0043 1008 6856
SWIFT: LUBASKBX

Naši zamestnanci

KONATELIA

Ing. Alojz Kostka

Ing. Jaroslava Mišková
jaroslava.miskova@bppoprad.sk
052/ 7877306
mobil: 0905963600

NÁJOMNÉ, PODATEĽŇA

052/ 7877304

Jarmila Kurdelová
jarmila.kurdelova@bppoprad.sk

Tatiana Kubaská
tatiana.kubaska@bppoprad.sk

POKLADŇA

Jarmila Kurdelová
jarmila.kurdelova@bppoprad.sk
052/ 7877303

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI A EKONOMICKÁ RIADITEĽKA

Ing. Jaroslava Mišková
jaroslava.miskova@bppoprad.sk
052/ 7877306

ODDELENIE MaRT

Ing. Peter Dlhý
peter.dlhy@bppoprad.sk
052/ 7877315

EKONOMICKÉ ODDELENIE

052/ 7877307

Emília Dubecká
emilia.dubecka@bppoprad.sk

Ing. Jana Dlhá – materská dovolenka
jana.dlha@bppoprad.sk

Bc. Alena Zajoncová
alena.zajoncova@bppoprad.sk

TECHNIK HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY A PREVÁDZKY BYTOVÝCH DOMOV

Guballa Jaroslav
jaroslav.guballa@bppoprad.sk
052/ 7877302
mobil: 0911996965

FOND OPRÁV

Ing. Vierka Kubošiová
viera.kubosiova@bppoprad.sk
052/ 7877305

PREVÁDZKA, ÚDRŽBA

Ing. Vierka Kubošiová
viera.kubosiova@bppoprad.sk
052/ 7877305

pohotovosť
0903 649 369

Poruchy

Hlavné prívody

Elektrárne:
0850/ 111 555
0800/ 111 567
02/50 61 22 64

Plynárne:
0850/ 111 727

Vodárne:
0800/ 121 333

Ohrozenie života a majetku

Záchranná služba, polícia, požiarnici:
112

Dodávka ÚK a TÚV

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

0902 971 600 Dispečing
0902 971 601 Pohotovosť
0902 971 602 Sekretariat
0902 971 603 Vedúci dispečingu
0902 971 604 Vedúci údržby
0902 971 605 Manažér CZT

Havária

Havarijná služba Bytový podnik Poprad,s. r. o.:
0903 649 369
052/78 77 305

Výťah

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Tel.: +421 52 77 672 15
Fax: +421 52 77 672 15