HARMONOGRAM ODPOČTOV 2019-2020

Z 3
Štúrova 129 / 21,23, Šariš 12.XII.2019 15,15-17,15 2.
29.augusta 169 / 49,51, Zamagurie 8.I.2020 17,00-19,00 3.
29.augusta 167 / 41,43, Abov 18.XII.2019 15,30-17,00 3.
29.augusta 168 / 45,47, Novohrad 8.I.2020 15,00-17,00 3.
E 4 / I
Tomášikova 2490 / 27,29, Chróm 20.XII.2019 15,30-17,00 3.
Tomášikova 2490 / 31,33 Chróm 12.I.2020 15,00-17,00 3.
Tomášikova 2481 / 35,37, Platina 4.I.2020 9,00-11,00 3.
Tomášikova 2481 / 39,41 Platina 4.I.2020 11,00-13,00 3.
Tomášikova 2481 / 43,45, Platina 4.I.2020 9,00-11,00 3.
Tomášikova 2481 /47,49, Platina 4.I.2020 11,00-13,00 3.
Tomášikova 2567, Polónium 11.I.2020 11,00-13,00 3.
Tomášikova 2570, Nobélium 11.I.2020 9,00-11,00 3.
E 6 / I
Tomášikova 2502 / 28,30, Wolfrám 11.I.2020 14,00-15,00 3.
ŠTEFÁNIKOVA
Štefánikova 871/1 6.I.2020 15,00-16,00 3.
1.mája 216/7,9 12.XII.2019 16,00-18,00 1.
OBRANCOV MIERU
Štefánikova 877, Kamélia 11.I.2020 15,30-16,30 3.
V.BANÍCKA
Francisciho 907/14,16,18 11.XII.2019 16,00-19,00 1.
Curie 732/27,25,23 17.XII.2020 16,15-17,45 2.
Curie 734/35,33,31 19.XII.2020 16,30-18,45 3.
Curie 735/37 19.XII.2020 15,00-16,30 3.
Curie 733/29 17.XII.2019 15,15-16,15 2.
Banícka 797/17 13.XII.2019 16,00-17,00 3.
Banícka 799/25 3.I.2020 15,00-16,00 3.
Banícka 801/31 13.XII.2019 15,00-16,00 3.
Curie 736/39 3.I.2020 17,30-18,30 3.
Curie 737, Encián 14.XII.2019 15,15-17,15 2.
Francisciho 902/9 12.XII.2019 18,00-20,00 1.
OKRUŽNÁ 759
Okružná 760/19,21 13.XII.2019 16,00-17,00 1.
V 3
Okružná 769, Kamzík 13.XII.2019 17,00-18,30 3.
Okružná 775/56,58 13.XII.2019 14,00-15,00 1.
Z 2
Partizánska 694, Diamant 10.XII.2019 15,30-17,30 2.
E 3/I
Mládeže 2354, Stroncium 2.I.2020 15,00-17,00 3.
L.Svobodu 2361, Bizmut 28.XII.2019 14,30-15,30 3.
Mládeže 2348, Selén 28.XII.2019 13,00-14,15 3.
Mládeže 2352, Lítium
Lítium 18,20 15.XII.2019 9,00-11,00 3.
Lítium 22,24 15.XII.2019 11,00-13,00 3.
Lítium 26,28 2.I.2020 17,00-19,00 3.
E 1/II
Bajkalská 2338, Argón
Argón 2,4 16.XII.2019 16,50-17,40 2.
Argón 6,8 16.XII.2019 15,15-16,45 2.
Argón 14,16 18.XII.2019 17,35-18,25 2.
Bajkalská 2335, Rádium 2020 14,15-17,00 3.
Ústecko-orlická 3301/26, Uhlava 10.I.2020 15,00-17,00 3.
K 1/V
Šrobárova, 2680, Javorník
Javorník 39,41 14.XII.2019 9,00-11,00 3.
Javorník 43,45 14.XII.2019 11,00-13,00 3.
K 3/V
L.Svobodu 3782/61 5.I.2020 10,00-11,15 3.
L.Svobodu 3782/63 5.I.2020 11,30-12,30 3.
L.Svobodu 3783/79 5.I.2020 13,30-15,00 3.
L.Svobodu 3783/83 5.I.2020 15,00-16,20 3.
E 1/VI
Tajovského 2600, Kriváň 6,8 14.XII.2019 12,30-15,00 2.
Tajovského 2599, Ďumbier 2,4 14.XII.2019 8,30-11,00 2.
Tajovského 2605, Patria 23.XII.2019 8,30-11,30 2.
15,30-17,30 2.
E 2/VI
Šrobárova 2611, Sázava 5,7 7.I.2020 15,00-17,00 3.
E 3/VI
Rázusova 2675, Končistá 11.XII.2019 15,00-18,30 3.
PK 2/III
Šoltésovej 3473/ 5,7 8.I.2020 16,00-18,00 1.
Šoltésovej 3474/9,11 18.XII.2019 16,00-17,00 1.
Šoltésovej 3473,3474/5,7,9,11-mesto PP 8.I.2020 16,00-18,00 1.
Šoltésovej 3670/15-29 7.I.2020 16,00-18,00 1.
K 1/III
Záborského 2914, Mladosť 5,7 9.I.2020 15,00-17,00 3.
K 2/III
Jarná 3040, Ozvena 2,4 4.I.2020 15,00-16,00 3.
MPČĽ 3170, Venuša 29,31 13.XII.2019 15,30-18,30 2.
VS Matejovce
Allendeho 2767/34,36 12.I.2020 9,00-11,00 3.
Allendeho 2756/30,32 12.I.2020 11,30-13,30 3.
Centrum II
NSE 64/24,26 10.XII.2019 19,00-20,00 1.
NSE 2950/88,90 10.XII.2019 18,30-19,30 1.
NSE 2950/92,94 10.XII.2019 17,30-18,30 1.
NSE 3004/108,110 9.I.2020 17,30-18,30 3.
NSE 3005/112,114 10.XII.2019 16,00-17,30 1.
NSE 3006/116 10.XII.2019 15,45-16,00 1.
SV
1.mája 229/16,18 29.XII.2019 12,00-12,30 3.
1.mája 226/31 29.XII.2019 12,45-13,00 3.
Kvetnica 2452 29.XII.2019 15,00-15,10 3.
Široká 1864/114 29.XII.2019 15,30-15,40 3.
Lúčna 2 29.XII.2019 15,50-16,00 3.
Tov.štvrť 1443/3 29.XII.2019 10,00-10,15 3.
Tov.štvrť 1443/1 29.XII.2019 10,15-10,30 3.
Tov.štvrť 1446/1 29.XII.2019 10,40-10,50 3.
Tov.štvrť 1447/1 29.XII.2019 11,00-11,10 3.
Jazova 183/2 18.XII.2019 14,30-14,40 3.
Jazova 184/4 18.XII.2019 14,40-14,50 3.
Jazova 185/4 18.XII.2019 14,50-15,00 3.
29.august 175/6 18.XII.2019 15,10-15,20 3.
Hviezdoslavova 349/35,37 27.XII.2019 15,30-16,00 3.
Hviezdoslavova 350/39,41 27.XII.2019 16,00-16,30 3.
Okružná 762/27,29,31 16.XII.2019 14,30-15,00 3.
Okružná 763/33,35,37 16.XII.2019 15,00-15,30 3.
Okružná 764/39,41,43 16.XII.2019 15,30-16,00 3.
Banícka 807/10,12 16.XII.2019 16,00-16,20 3.
Banícka 808/6,8 16.XII.2019 16,20-16,40 3.
Banícka 809/2 16.XII.2019 16,40-16,50 3.
Banícka 800/27,29 16.XII.2019 16,50-17,10 3.
Popr. Nábrežie 443 27.XII.2019 15,00-15,20 3.
D.Tatarku 4717 27.XII.2019 17,00-17,30 3.
Hlavná 1245/154, Lendak 9.I.2020 9,30-10,00 3.
SNP 89/1, Hranovnica 28.XII.2019 11,00-11,20 3.
ODPOČTÁRI : 1. Ševcová 0907 954155
                       2. Dubec 0907 995244
                       3. Bittner 0910 929599